Bine aţi venit la Magazinul online Fya Romania aflat la adresa www.fya.ro

Magazinul Fya Romaniaeste un site web administrat de DIFICIL SPORT SRL

 

Prin intermediul Magazinului Fya Romania, Fya Romania vă oferă acces la o varietate de resurse, printre care se numără Site-ul web, informaţiile despre produsele noastre, serviciile şi alte bunuri care pot sau nu să fie disponibile pentru achiziţionare.
Serviciile, inclusiv actualizările, îmbunătăţirile, noile caracteristici şi/sau adăugarea de noi proprietăţi web, se supun acestor Termeni de utilizare şi vânzare („Termenii de utilizare şi vânzare” sau „Contractul”). 
Utilizând Site-ul web, achiziţionând produse din Magazinul Fya Romania sau utilizând Serviciile, acceptaţi şi sunteţi de acord cu aceşti Termeni de utilizare şi vânzare, cu Angajamentul de confidenţialitate Fya Romania (consultaţi Secţiunea 21 de mai jos) şi cu termenii şi condiţiile aplicabile, politicile sau derogările la care se face referire în acest document şi care pot fi accesate prin hiperlinkurile corelate (denumite împreună „Politicile Magazinului Fya Romania”). Politicile Magazinului Fya Romania pot fi găsite şi în Magazinul Fya Romania. 
Vă recomandăm să citiţi cu atenţie Politicile Magazinului Fya Romania.

Reţineţi că, dacă avem un Magazin Fya Romania cu amănuntul în localitatea dvs., acesta poate să aibă politici diferite.

TERMENII REFERITORI LA UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A MAGAZINULUI FYA ROMANIA

 1. LIMITAREA UTILIZĂRII ÎN INTERES PERSONAL ŞI NECOMERCIAL

  Cu excepţia cazurilor în care se specifică altfel, Magazinul Fya Romania şi Serviciile sunt destinate utilizării în interes personal şi necomercial. Nu aveţi dreptul să distribuiţi, să publicaţi sau să vindeţi în scop comercial informaţiile sau serviciile obţinute de la Magazinul Fya Romania sau din Servicii.

 2. NOTIFICARE SPECIALĂ PENTRU DOCUMENTELE DISPONIBILE PE SITE-UL WEB AL MAGAZINULUI FYA ROMANIA

  Elementele site-ului web Fya Romania, sunt protejate prin legi referitoare la imaginea comercială, marca comercială, concurenţa neloială şi alte legi şi nu pot fi copiate sau imitate parţial sau în întregime. Nu aveţi dreptul să copiaţi, să retransmiteţi sau să puneţi la dispoziţie sigle, elemente grafice, sunete sau imagini de pe site-ul web Fya Romania, cu excepţia cazului în care Fya Romania sau legea aplicabilă permite acest lucru în mod explicit.

  Documentele şi elementele grafice asociate publicate în Magazinul Fya Romania sau în cadrul Serviciilor pot include inadvertenţe tehnice sau erori tipografice. 
  Informaţiile din prezentul document se modifică periodic. În orice moment, Fya Romania şi/sau furnizorii săi au dreptul să aducă îmbunătăţiri şi/sau modificări produselor descrise în acest document.

 3. CONTUL, PAROLA ŞI SECURITATEA MEMBRILOR

  În cazul în care Magazinul Fya Romania sau oricare dintre Servicii necesită deschiderea unui cont, trebuie să parcurgeţi procesul de înregistrare, oferindu-ne informaţiile actuale, complete şi exacte solicitate în formularul de înregistrare aplicabil. De asemenea, veţi alege o parolă şi un nume de utilizator. De asemenea, vi se poate solicita să acceptaţi un contract de servicii sau termeni de utilizare diferiţi, ca o condiţie pentru deschiderea contului. Sunteţi responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor de cont şi parolei şi pentru toate activităţile care se desfăşoară în cadrul contului dvs. Sunteţi de acord să notificaţi imediat compania Fya Romania cu privire la orice utilizare neautorizată a contului dvs. sau orice altă violare a securităţii.

 4. FĂRĂ UTILIZARE ILEGALĂ SAU INTERZISĂ

  Ca o condiţie a utilizării Serviciilor de către dvs., ne garantaţi că nu veţi utiliza Serviciile în niciun scop ilegal sau interzis prin termenii, condiţiile şi notificările din prezentul document. Nu aveţi dreptul să utilizaţi Serviciile în niciun mod care ar putea avaria, dezactiva, supraîncărca sau deteriora vreun server unde Fya Romania este gazduit sau reţelele conectate la vreun server Fya Romania sau care ar putea influenţa utilizarea Serviciilor de către orice altă parte. Nu aveţi dreptul să încercaţi să obţineţi acces neautorizat la Servicii, la alte conturi, sisteme sau reţele de computere conectate la orice server unde Fya Romania este gazduita sau la oricare dintre Servicii, prin fraudare, decodificare de parole sau prin orice alte mijloace. Nu aveţi dreptul să obţineţi sau să încercaţi să obţineţi materiale sau informaţii prin orice mijloc pus la dispoziţie prin intermediul Serviciilor în mod neintenţionat. Nu aveţi dreptul să utilizaţi Serviciile în niciun mod care încalcă drepturile terţilor, inclusiv, dar fără a se limita la, vătămarea intenţionată a unei persoane sau a unei entităţi, inclusiv a companiei DIFICIL SPORT SRL.

  Fya Romania îşi rezervă dreptul de a dezvălui oricând orice informaţii a căror dezvăluire este necesară pentru a respecta orice lege, reglementare, proces juridic sau solicitare a statului; de asemenea, îşi rezervă dreptul de a edita, de a refuza să publice sau de a elimina orice informaţii sau materiale, în întregime sau parţial, în cazul în care există o justificare rezonabilă în acest sens.

 5. MATERIALELE FURNIZATE MAGAZINULUI FYA ROMANIA SAU PUBLICATE PE SITE-UL WEB

  Fya Romania nu pretinde drept de proprietate asupra materialelor pe care i le furnizaţi (inclusiv reacţii de răspuns, evaluări şi sugestii) sau pe care le publicaţi, le încărcaţi, le introduceţi sau le remiteţi către oricare Serviciu sau servicii asociate, pentru a fi analizate de publicul larg sau de membrii oricărei comunităţi publice sau private (denumite separat „Remitere” şi împreună „Remiteri”). Cu toate acestea, companiei DIFICIL SPORT SRL i se va permite să utilizeze Remiterea dvs., inclusiv numele dvs., în scopul în care a fost trimisă.

  Nu se vor plăti despăgubiri pentru utilizarea Remiterii dvs. Fya Romania nu are obligaţia de a publica sau de a utiliza Remiterile furnizate de dvs. şi are dreptul de a elimina orice Remitere, în orice moment, la alegerea sa.

  Garantaţi şi declaraţi că deţineţi sau controlaţi în alt mod toate drepturile asupra Remiterii dvs., conform descrierii din aceşti Termeni de utilizare şi vânzare, inclusiv, fără limitare la, toate drepturile care vă sunt necesare pentru a furniza, a publica, a încărca, a introduce sau a trimite Remiterile.

 6. POLITICA PRIVIND REMITEREA IDEILOR NESOLICITATE

  Fya Romania şi angajaţii săi nu acceptă şi nu iau în considerare ideile nesolicitate, inclusiv ideile referitoare la noi campanii de publicitate, noi promoţii, noi produse sau tehnologii, procese, materiale, planuri de marketing sau noi nume de produse. NU TRIMITEŢI ELEMENTE GRAFICE, IDEI, MOSTRE, PREZENTĂRI SAU ALTE LUCRĂRI ORIGINALE. Unicul scop al acestei politici constă în evitarea eventualelor neînţelegeri sau dispute care se pot ivi atunci când produsele sau strategiile de marketing ale Fya Romania pot părea similare cu ideile trimise companiei DIFICIL SPORT SRL. Aşadar, nu trimiteţi idei nesolicitate companiei DIFICIL SPORT SRL sau angajaţilor săi.

  Dacă, totuşi, ne trimiteţi ideile şi materialele dvs., în ciuda solicitării noastre de a nu face acest lucru, reţineţi că Fya Romania nu vă va despăgubi pentru ele şi nu vă asigură confidenţialitatea sau dreptul de proprietate asupra ideilor şi materialelor dvs.

 7. LINKURILE SPRE SITE-URILE WEB ALE TERŢELOR PĂRŢI

  Magazinul Fya Romania poate să includă linkuri către site-urile web ale unor terţe părţi care vă permit să părăsiţi Site-ul web. Aceste site-uri legate nu se află sub controlul Fya Romania, iar Fya Romania nu răspunde pentru conţinutul niciunui site legat, al niciunui link inclus într-un site legat sau al niciunei modificări ori actualizări aduse site-urilor respective. Fya Romania furnizează aceste linkuri numai pentru confortul dvs., iar includerea unui link nu implică aprobarea de către Fya Romania a site-ului respectiv. Utilizarea de către dvs. a site-ului web de la o terţă parte poate fi reglementată de termenii şi condiţiile respectivei terţe părţi.

TERMENII REFERITORI LA VÂNZAREA PRODUSELOR CĂTRE DVS.

 1. DISPONIBILITATEA GEOGRAFICĂ

  Magazinul Fya Romania este destinat pentru utilizarea de către clienţii care au domiciliul în Romania; este posibil să existe limitări cu privire la locul unde putem să expediem produsele, conform prevederilor din politicile noastre privind expedierea. Pentru finalizarea achiziţiei dvs., este necesar să deţineţi o adresă de facturare şi de expediere validă în regiunea respectivă.

 2. DOAR UTILIZATORI FINALI

  Este necesar să fiţi un utilizator final pentru a achiziţiona produse din Magazinul Fya Romania.

 3. LIMITĂRILE CU PRIVIRE LA EXPORT

  Produsele achiziţionate din Magazinul Fya Romania pot fi supuse legilor şi reglementărilor privind controlul vamal şi pentru export. Sunteţi de acord să respectaţi toate legile şi reglementările internaţionale şi naţionale care vi se aplică pentru produsele respective.

 4. CORECTITUDINEA INFORMAŢIILOR REFERITOARE LA FACTURARE ŞI CONT

  În cazul tuturor achiziţiilor efectuate în Magazinul Fya Romania, sunteţi de acord să furnizaţi informaţii actuale, complete şi corecte privind achiziţionarea.

 5. DISPONIBILITATEA PRODUSELOR ŞI LIMITELE PRIVIND CANTITĂŢILE ŞI COMENZILE

  Preţurile şi disponibilitatea produselor se pot modifica oricând fără notificare. 

  În orice moment, Fya Romania are dreptul să refuze sau să respingă o comandă, cu rambursarea sumelor pe care le-aţi plătit pentru comandă, din motive întemeiate, care includ, dar nu se limitează la, următoarele: nu aţi îndeplinit condiţiile specificate în momentul comenzii, plata dvs. nu poate fi procesată, produsele sau serviciile comandate nu sunt disponibile sau există erori evidente pe Site-ul web ori în legătură cu comanda dvs. Dacă nu putem să vă furnizăm produsele sau serviciile comandate, vă vom contacta şi vă putem oferi un produs alternativ în schimb. Dacă nu optaţi să achiziţionaţi produsul alternativ, comanda dvs. va fi revocată. În situaţia în care există erori evidente pe Site-ul web sau în legătură cu comanda dvs., ne rezervăm dreptul de a corecta eroarea şi de a vă factura preţul corect. În această situaţie, vă vom contacta şi vă vom oferi opţiunea de a achiziţiona produsul la preţul corect sau de a revoca acea comandă.

  Dacă nu se menţionează o anumită perioadă de livrare în momentul efectuării comenzii, produsele sau serviciile dvs. vor fi livrate în decurs de treizeci (30) de zile de la data comenzii. Creditele sau rambursările vor fi efectuate prin aceeaşi metodă de plată şi în acelaşi cont utilizate pentru efectuarea comenzii.

 6. PREŢURILE ŞI PLĂŢILE

  Preţul produselor din Magazinul Fya Romania va fi indicat pe Site-ul web. Dacă avem o locaţie cu amănuntul a Magazinului Fya Romania., preţurile, produsele selectate şi promoţiile oferite pe Site-ul web pot să difere în orice moment faţă de cele oferite sau disponibile în locaţia cu amănuntul. Fya Romania nu garantează că un preţ, un produs sau o promoţie oferite online vor fi disponibile sau onorate şi în locaţia cu amănuntul. De asemenea, Fya Romania nu garantează că un preţ, un produs sau o promoţie oferite într-o locaţie cu amănuntul vor fi disponibile sau onorate şi online.

  Stabilirea preţurilor în Magazinul Fya Romania se bazează pe vânzarea de Produse textile către consumatori finali.

  Preţurile afişate pe Site-ul web includ toate taxele şi tarifele („TVA”) care se pot aplica achiziţiei dvs. Preţurile afişate pe Site-ul web nu includ costurile de livrare. Costurile de livrare vor fi adăugate la preţul achiziţiei şi vor fi afişate pe pagina de efectuare a plăţii. Înainte de a confirma achiziţia, veţi avea ocazia să revizuiţi toate costurile de livrare care se aplică achiziţiei dvs. Fiecare articol din Coşul de cumpărături este afişat cu preţul actual.

  Ofertele de produse din Magazinul Fya Romania nu constituie oferte obligatorii pentru noi. Făcând clic pe butonul de finalizare a achiziţiei sau de remitere a comenzii ori pe un buton similar pentru a ne trimite comanda dvs., faceţi o ofertă obligatorie pentru toate produsele din coşul dvs. Dacă acceptăm comanda dvs., veţi primi un e-mail automat de confirmare a achiziţiei. Prin acest e-mail se încheie contractul de achiziţii.

  Magazinul Fya Romania oferă diverse opţiuni de plată, menţionate pe Site-ul web. Ne rezervăm dreptul de a modifica opţiunile de plată în orice moment, indiferent de motiv.

 7. POLITICA DE RETURNARE

  Politica de returnare a Magazinului Fya romania este stabilită în paragrafele următoare. Politica de returnare se adaugă la drepturile de returnare legale pe care le aveţi prin lege.

  Vă puteţi retrage din acest Contract fără să oferiţi niciun motiv în decurs de paisprezece (14) zile calendaristice. 

  Dacă vă exercitaţi dreptul de retragere, vom rambursa suma plătită pentru produse. 
  Rambursarea se va efectua prin metoda de Transfer Bancar. Trebuie să ne returnaţi produsele respective fără niciun fel de întârziere şi pe cheltuiala dvs.

  Ca o condiţie de returnare, în limita permisă de lege, se aplică următoarele cerinţe. Toate produsele trebuie returnate după ce au fost manevrate cu grijă (astfel încât să nu apară semne de uzură sau deteriorare şi să fie într-o stare care să ne permită să le revindem).

  Avem dreptul să extindem perioada de retragere în timpul vacanţelor sau al altor perioade. Dacă pe Site-ul web este ofertată o perioadă mai mare, se va aplica perioada ofertată.

  Toate returnările vor fi însoţite de chitanţa originală sau bonul valoric, documentaţia originală şi ambalajul producătorului. Conform legii aplicabile, neincluderea acestor articole poate împiedica sau întârzia rambursarea sau schimbul ori poate genera taxe suplimentare, iar Fya Romania îşi rezervă dreptul de a refuza orice returnare sau schimb care nu îndeplineşte criteriile noastre de returnare.

TERMENII REFERITORI LA UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A MAGAZINULUI FYA ROMANIA ŞI LA VÂNZĂRILE CĂTRE DVS.

 1. LIMITĂRILE CU PRIVIRE LA UTILIZAREA DE CĂTRE MINORI

  Pentru a achiziţiona produse din Magazinul Fya Romania, este necesar să fiţi major.

 2. VIAŢA PRIVATĂ ŞI PROTECŢIA INFORMAŢIILOR PERSONALE

  Informaţiile despre dvs. şi despre istoricul achiziţiilor dvs. sunt tratate în conformitate cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.

 3. ASPECTUL ŞI CULORILE PRODUSELOR

  Fya Romania încearcă să afişeze culorile şi imaginile produselor într-un mod cât mai exact cu putinţă. Însă, monitoarele computerelor afişează culorile diferit, iar noi nu putem să garantăm că respectiva culoare pe care o vedeţi pe monitor se va potrivi cu culoarea produsului.

 4. ERORILE DE PE SITE

  Ne străduim să publicăm informaţii exacte, să actualizăm Site-ul web cu regularitate şi să corectăm erorile atunci când le descoperim. Cu toate acestea, orice conţinut de pe Site-ul web poate fi incorect sau neactualizat într-un anumit moment. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări Site-ului web al Magazinului Fya Romania în orice moment, inclusiv preţurilor produselor, specificaţiilor, ofertelor şi disponibilităţii.

 5. ÎNCETAREA UTILIZĂRII SITE-ULUI

  Fya Romania are dreptul să rezilieze contul dvs. sau să înceteze utilizarea Site-ului web al Magazinului Fya Romania în orice moment, din motive întemeiate, inclusiv, fără limitare la, următoarele motive: aţi încălcat aceşti Termeni de utilizare şi vânzare sau Site-ul web nu mai este administrat de DIFICIL SPORT SRL. Utilizând Magazinul Fya Romania, sunteţi de acord să fiţi responsabil pentru toate comenzile pe care le efectuaţi sau taxele care vă sunt aplicate înainte de încetare. Fya Romania are dreptul să modifice, să înceteze sau să suspende în alt mod Magazinul Fya Romania în orice moment şi din orice motiv, fără notificare în prealabil. Contactaţi Magazinul Fya Romania, dacă o astfel de modificare, întrerupere sau suspendare afectează utilizarea de către dvs. a Serviciului şi/sau produsului ori vă perturbă activitatea în orice alt mod.